Projekt pn. "Renowacja XVII-wiecznego barokowego parafialnego kościoła p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
....dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego... 

GRUDZIEŃ

 

Rozpoczęły się prace renowacyjne kopuły nad kaplicą Aniołów Stróżów. Wykonawca robót budowlanych ustawił rusztowanie wokół kaplicy w celu dostępu do dachu i ścian.

Odsłonięte elementy konstrukcyjne kopuły są bardzo zniszczone i uległy daleko idącej korozji biologicznej. Firma Krak INVEST przystąpiła do naprawy konstrukcji drewnianej kopuły kaplicy.

 

 

            

Zniszczone elementy konstrukcji drewnianej                      Rusztowanie gotowe

latarni nad kopułą kaplicy Aniołów Stróżów

 

 

               

Jak widać na przedstawionych fotografiach                           Nowe elementy już czekają na montaż

belki podwaliny są w niezłym stanie i spełniają

wymogi co do trwałości i wytrzymałości. 

 

 

             

Rusztowania wokół kaplicy                                                 Nowe elementy konstrukcji kopuły kaplicy

Aniołów Stróżów już stoją.                                                  gotowe do impregnacji i montażu.

 

 

 

Zdjęcia: Robert Gładyś

Aktualizacja na dzień: 2009-12-08
Prace ze środków Funduszu Kościelnego i prywatnych Parafii

Montaż instalacji odgromowej.
powrót