Projekt pn. "Renowacja XVII-wiecznego barokowego parafialnego kościoła p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
....dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego... 

LISTOPAD

Trwają prace budowlane przy remoncie kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Na poniższych zdjęciach widać zaawansowanie robót przy sygnaturze kościoła, elewacjach oraz
wymianie poszycia dachu nawy głównej kościoła.
Listopadowa pogoda jest dość kapryśna i zmienna, ale nie ma mrozu i roboty budowlane mogą być kontynuowane.
Przedsiębiorstwo KRAK INVEST realizuje zgodnie z przyjętym harmonogramem poszczególne etapy renowacji świątyni.


Trwa wykonywanie robót blacharskich i obróbek
na kopułce sygnatury 

Komin spalinowy w kalenicy dachu został
całkowicie odbudowany 

Instalacja odgromowa
(mocowanie do blachy na sygnaturze) 

Przewód ocynkowany instalacji odgromowej
mocowany na rąbku stojącym blachy poszycia 

Na ponad połowie nawy głównej została
już ułożona blacha tytanowo-cynkowa 

Las rusztowań wokół elewacji prezbiterium 

Konstrukcja drewniana rusztowań sygnatury 

Naprawa detalu architektonicznego
elewacji prezbiterium 

Widok z kalenicy na odnowioną
wieżę południową kościoła 

Dzwon sygnaturki został zamontowany
i całkowicie odrestaurowany 

Szczegóły łączenia blach przy sygnaturce 

Pomiędzy słupami latarni widać dzwon sygnatury 
Zdjęcia: Robert Gładyś
Aktualizacja na dzień: 2009-11-20


powrót