Projekt pn. "Renowacja XVII-wiecznego barokowego parafialnego kościoła p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
....dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego... 


LIPIEC

Prace renowacyjne przy zabytkowej świątyni p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym nabierają tempa.

 

 

Wykonawca „Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o.”
wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego rozpoczął roboty budowlane.

 

 

W pierwszej kolejności przystąpiono do ustawienia rusztowań dookoła budynku kościoła celem demontażu
i zdjęcia starego poszycia dachu oraz dokonania piaskowania elewacji wraz z odspojeniem starego uszkodzonego
tynku wapiennego na całej elewacji kościoła.

 

 

Ze względu na częste przelotne deszcze odsłonięcie konstrukcji dachu dokonywane jest etapami i stosunkowo
niedużymi powierzchniami dachu z równoczesnym zabezpieczaniem odkrytej części materiałami przeciwdeszczowymi
celem uniknięcia zalania poddasza świątyni.

 

 

Po odsłonięciu konstrukcji dachu na stronie południowej widać kilka elementów konstrukcji więźby dachowej
kwalifikującej się bezwzględnie do wymiany.

 

 

OPRACOWANIE

Robert Gładyśremont remont remont
remont remont remont
remont remont
powrót