Projekt pn. "Renowacja XVII-wiecznego barokowego parafialnego kościoła p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
....dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego... 

MAJ 
 
 
 
 
 
 


Prace ze środków Funduszu Kościelnego i prywatnych Parafii

 
 
 
 
powrót