Projekt pn. "Renowacja XVII-wiecznego barokowego parafialnego kościoła p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
....dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego... 

SANCTE TRINITATIS ECCLESIE

W dniu 7 września 2010 roku odbyły się w siedzibie Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym czynności odbioru końcowego prac związanych z realizacją projektu pn.: "Renowacja XVII wiecznego barokowego kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym" realizowanego i współfinansowanego w ramach działania 5.3 - Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu z EFRR na lata 2007-2013.

W odbiorze końcowym wzięli udział:
1. ks. Marian Czajkowski - proboszcz parafii
2. Jerzy Gawlik - kierownik budowy
3. Bogdan Met - inspektor nadzoru inwestorskiego robót kontr.-bud,
4. Zbigniew Ścisłowicz - inspektor nadzoru robót elektrycznych
5. Ryszard Tyc - prezes firmy Krak Invest - wykonawca robót,
6. Tadeusz Kubik - przedstawiciel komitetu parafialnego,
7. Maciej Gibas - przedstawiciel komitetu parafialnego,
8. Zbigniew Celski - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne,
9. Robert Gładyś - podinspektor ds. infrastruktury Urzędu Gminy,
10. Joanna Modras - starszy inspektor WUOZ - przedstawiciel konserwatora zabytków.

Zakres wykonanych prac jest zgodny z decyzją WUOZ nr 271 A/2009 z dnia 18-06-2009r.
Pracy były prowadzone od 29-06-2009 do dnia 31-08-2010.
Wykonano
- remont więźby dachowej w zakresie wymiany zniszczonych elementów oraz wymiany pokrycia dachowego w technologii tytan-cynk,
- remont elewacji w zakresie naprawy detalu architektonicznego, tynków i malowania elewacji,
- odwodnienie liniowe, powierzchniowe i opaskę z kostki granitowej wokół kościoła.

Komisja w składzie jw. oceniła jakość wykonanych robót jako dobrą.

W trakcie czynności odbiorowych wykonano następujące zdjęcia dokumentujące stan wykonania prac.

Kierownik budowy referuje zakres wykonania opaski i odwodnienia kościoła
Kopuła kaplicy Aniołów Stróżów po remoncie
Tablica upamiętniająca wkład dofinansowania z EFRR
Wykończenie elewacji i cokołu kościoła wraz z odwodnieniem liniowym i opaską
Widok ogólny odrestaurowanej świątyni elewacja południowo-zachodnia
Naprawiony detal architektoniczny portal wejściowy
Komisja w trakcie czynności odbiorowych

Aktualizację na dzień 07-09-2010
Sporządził: Robert Gładyś
powrót