SANCTE TRINITATIS ECCLESIE

W dniu 3 października 2010 roku w kościele pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym odbyła się uroczystość dziękczynna z racji zakończenia I i II etapu prac renowacyjnych naszej XVII-wiecznej świątyni.

Na zaproszenie proboszcza parafii ks. Mariana Czajkowskiego oraz wikariusza ks. Andrzeja Czajkowskiego uczestniczyli w niej przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych, posłowie, wykonawcy zakończonych prac, księża rodacy i z sąsiednich parafii oraz parafianie.

fotorelacja Pierwszą część uroczystości stanowił koncert muzyki poważnej zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Był on formą podziękowania za szczęśliwe zakończenie dwóch etapów prac renowacyjnych przy kościele.
W sposób szczególny zaś był dedykowany tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Stowarzyszenie w organizacji II Parafialnego Festynu Rodzinnego, który odbył się w końcu sierpnia.

Po zakończeniu koncertu prezes Stowarzyszenia dziękowała wszystkim uczestnikom II Parafialnego Festynu Rodzinnego za wielką ofiarność - udało się bowiem zebrać kwotę powyżej 7 500 złotych. Pieniądze te są przeznaczone na prace konserwatorskie wewnątrz świątyni. Sponsorom zaś zostały wręczone zostały imienne podziękowania.


fotorelacja Drugą część uroczystości stanowiła uroczysta Msza Św.
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Odzimka.
Oprawę mszy przygotowali członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków oraz schola pod przewodnictwem Marty i Andrzeja Kwiatkowskich wraz z siostrami Anną i Magdaleną.
Po zakończonej mszy ksiądz proboszcz Marian Czajkowski zaprosił gości na wspólną kolację.powrót