Okres Bożego Narodzenia zaczyna się od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego (niedzieli po Objawieniu Pańskim).

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę - jest jakby "przedłużona" na 8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włącznie):

 • 25 grudnia - Boże Narodzenie
 • 26 grudnia - św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika;
  powszechnie uważa się, że jego męczeństwo przyczyniło się do nawrócenia świętego Pawła i do rozwoju pierwotnego Kościoła;

 • 27 grudnia - św. Jana, Apostoła i Ewangelisty;
  ucznia, którego Jezus miłował, najlepiej rozumiejącego ducha Jezusa, najmłodszego z Apostołów;

 • 28 grudnia - świętych Młodzianków, męczenników;
  Dzieci Betlejemskich, które pierwsze przelały niewinną krew za Jezusa;

 • w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu w grudniu lub 30. grudnia, jesli nie ma takiej niedzieli, obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa;
  jest to święto wszystkich katolickich rodzin;

 • 1 stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.;
  zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia - oddanie czci Tej, dzięki której Bóg mógł stać się człowiekiem;

 • 3 stycznia, Najświętsze imię Jezus.;

 • 6 stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifanii, Trzech Króli);
  wspominanie przez Kościół faktu, że Jezus przyszedł do wszystkich ludzi, także do pogan, że chrześcijaństwo jest religią uniwersalną i każdy może być chrześcijaninem.
  Z Epifanią był związany zwyczaj uroczystego ogłaszania daty Wielkanocy (co do której dawniej często zdarzały się spory). Zwyczaj ten podkreślał ścisłe powiązanie uroczystości Bożego Narodzenia, Objawienia i Zmartwychwstania;

 • niedziela po 6 stycznia to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego;
  upamiętniające początek publicznej działalności Jezusa - jest to jednocześnie I Niedziela Okresu Zwykłego.

  W Polsce, ze względu na silną tradycję miejscową, Okres Bożego Narodzenia można przedłużyć do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej).

powrót