Wielki Piątek


30 listopada ulicami Gminy odbyła się Droga Krzyżowa.
Rozważania czytali ministranci oraz schola parafialna.
Na czele szli Rycerze Kolumba z naszej parafii podnosząc do góry krzyż z numerem czytanej stacji.
Nad bezpieczeństwem całości czuwali najlepsi Bracia w kamizelkach ostrzegawczych.
W kościele Rycerze odczytali Mękę Pańską.
Do godziny 22.00 trwała adoracja przy Grobie Pana Jezusa.

Wiwat Jezus - Wielki Rycerz Zbyszek Ścisłowicz