6.032 zł na ratowanie zabytkowych nagrobków

Tyle zebrano w tym roku podczas kwesty w Dniu Wszystkich Świętych. Rok temu było to 4.900 zł.
Organizatorem kolejnej edycji było Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym przy współudziale Rycerzy Kolumba oraz przyjaciół obydwóch stowarzyszeń.
Suma ta zostanie przeznaczona na odrestaurowanie zabytkowych nagrobków na tutejszym cmentarzu.

Jacenty Kita

Więcej na stronie Gminy