Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

W niedzielę, 3 marca, odbyło się po raz kolejny Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym, podczas którego podsumowano działalność w ostatnim 2018 roku.
Prezes Andrzej Kwiatkowski przedstawił szczegółowe sprawozdanie merytoryczne, a skarbnik Monika Kocia sprawozdanie finansowe.
Zebrani członkowie udzielili Zarządowi absolutorium za 2018 rok.
Zarząd również zapoznał zebranych z planowanymi przedsięwzięciami na bieżący 2019 rok.