Rocznice święceń kapłańskich


Ks. proboszcz Marian Czajkowski święcenia kapłańskie otrzymał cztery dekady temu, 11 czerwca 1978 roku z rąk ks. biskupa Walentego Wójcika w kościele parafialnym w Sławnie.
29 lat temu święcenia otrzymał ks. Sławomir Płusa, zaś 31 lat temu ks. Andrzej Czajkowski.

W ich intencji odprawiona została Msza Św., której przewodniczył ks. Sławomir, a koncelebrował ją ks. Damian Sadza.
Życzenia na ręce Jubilatów złożyły władze samorządowe gminy w osobach przewodniczącej rady gminy Marzeny Piętak i wójta Zdzisława Woźniaka, Rycerze Kolumba oraz zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy.

Ks. Marian proboszczem naszej parafii jest od 11 lat.
Wcześniej pracował na parafiach w Klwowie, Olbierzowicach, Mircu, Osinach, Stodołach, Świątnikach, Dwikozach i Fałkowie.

Mottem Jego kapłaństwa są słowa: „Posłał mnie Pan, abym Wam służył. Był Wam Bratem i Przyjacielem”.
Fot. Jacenty Kita