Grupa AA i AL-ANON w Skarżysku Kościelnym

    
19. marca 2016 obchodziła 5-lecie działalności grupa AA "Na Kościelnym" oraz Grupa Rodzinna Al.-Anon "Iskierki".
Obchody rozpoczęto Mszą św. w kościele św. Trójcy, a przybyłych powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski.
Wśród gości byli m.in. Marzena Piętak - przewodnicząca rady gminy oraz Paweł Wiatr - radny powiatowy.
Nabożeństwo odprawił krajowy duszpasterz trzeźwości ks. dr Marek Dziewięcki.
Po części kościelne w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbył się otwarty mityng pod tytułem "Kim jestem i dokąd zmierzam?".
Wygłoszony został referat zatytułowany "Pojednanie z Bogiem, samym sobą i bliźnim".

29. marca 2015 odbyło się spotkanie w IV rocznicę powstania grupy AA i Al-anon "Iskierka".
Przybyłych gości, m.in. przewodniczącą rady gminy Marzenę Piętak oraz radnego powiatowego Pawła Wiatra, powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski.
Mszę Św. w kosciele Św. Trójcy celebrował ks.dr Marek Dziewiecki.
Następnie w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyło się otwarte spotkanie AA.

8. marca 2012 odbyło się spotkanie w I rocznicę powstania grupy AA i Al-anon. Porządek uroczystości:
- Msza Św. w kosciele Św. Trójcy o godz.16.00 celebrowana przez ks.dr Marka Dziewieckiego i ks. Mariana Czajkowskiego przy
   asyście Rycerzy Kolumba
- spotkanie i wykład Ks.dr Marka Dziewieckiego w świetlicy gminnej na temat III kroku AA
  Uczestniczyły w nim władze gminy Skarżysko Kościelne z panem wójtem na czele oraz z udziałem 240 osób
- o godz.19.00 rozpoczął się miting otwarty AA i Al-anon

10. marca 2011 odbyła się Msza Św. w intencji nowopowstałej w naszej parafii grupy AA "Na Kościelnym"
i grupy rodzinnej Al-Anon "Iskierki"


W każdy czwartek w Świetlicy Środowiskowej w Skarżysku Kościelnym
odbywają się o godz. 18:00 spotkania grupy AA i AL-ANON.


Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedyn warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Czym jest AA? Jak działa?

Anonimowi Alkoholicy to ogólnoświatowa wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy pomagają sobie nawzajem trwać w trzeźwości. Jedyn warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia.
Członkowie wspólnoty podczas spotkań AA i spotkań indywidualnych, dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieją na wyzdrowienie z alkoholizmu. Członkostwo nie jest związane z żadnymi składkami ani opłatami.

Podstawą programu AA jest Dwanaście Kroków - zbiór zasad opartych na zdobytym drogą prób i błędów doświadczeniu pierwszych członków AA. Dwanaście Kroków urzeczywistniane jako pewien sposób życia, zawiera elementy występujące w naukach duchowych wielu religii. Kroki te pomagają członkom AA na całym świecie żyć w trzeźwości i spełniać się w takim życiu.

Preambuła Al-Anon

Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić sie do jej wyleczenia.
Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca.
W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.
Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to poprzez: praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Być może nie wiesz, że . . . .

- alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, postępującą i śmiertelną
- alkoholizm jest przyczyną wielu chorób, jak: układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, wątroby,   cukrzycy, choroby wrzodowej itd.
- podstawowym objawem alkoholizmu jest utrata kontroli nad piciem a w końcu nad swoim   życiem
- mechanizm iluzji i zaprzeczeń jakim posługuje się alkoholik nie pozwala rozpocząć leczenia   samemu
- stereotypy panujące w społeczeństwie na temat picia utrudniają dotarcie do alkoholika
- alkoholik zakłóca życie swojej rodziny, przyczynia się do współuzależnienia najbliższych: żony,   dzieci, rodziców, znajomych
- alkoholik krzywdzi swoje dzieci


Pamiętaj, że . . . .

- nie jesteś odpowiedzialny za picie swoich najbliższych
- nie musisz zgadzać się na bycie ofiarą agresji i przemocy
- psychiczne znęcanie się nad domownikamijest też przemocą - moralną
- mie masz wpływu na to w jakim swiecie przyszło ci żyć, ale to nie oznacza, że nie możesz   nauczyć się radzić sobie ze swoimi problemami
- znajdziesz pomoc w AA i Al-Anon

Przyjrzyj się sobie - test sprawdzający