Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii służby porządkowe    musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów
         Św. Teresa z Lisieux


Bardzo wielu ludzi naszych czasów domaga się wolności. Św. Paweł nawołuje, że do wolności każdy z nas jest powołany. Zaznacza, że wolność nie może być zachętą do hołdowania ciału, ale ma pomóc w pełnym miłości służeniu drugiemu człowiekowi. Takie podejście do życia jest wynikiem całkowitego pójścia za Jezusem, który domaga się od nas w życiu radykalizmu.
Dlatego grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym "Gloria" w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12.00 podejmuje modlitwę w intencji wszystkich parafian, aby w swym życiu podczas pracy i odpoczynku nie zaniedbali troski o zbawienie własnej duszy.

Po Mszy Świętej następuje Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Czym jest Adoracja Najświętszego Sakramentu?

Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia.
Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem.
Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.
Adoracja nie jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie sprawą duchową osoby. To postawa całego Kościoła, który, ponieważ pozostaje zjednoczony z Chrystusem, uwielbia Go i uwielbia Ojca wraz z Nim, adoruje w imieniu całej ludzkości.
Adoracja jest czerpaniem łask dla całej ludzkości. Innymi słowy, z duchowych owoców modlitwy przed Najświętszym Sakramentem korzystamy my wszyscy.

Zapraszamy w każdą pierwszą Niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12.00, a także na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, która odbywa się w każdą środę od godziny 17.00 - 18.00 w czasie letnim, 16.00 - 17.00 w czasie zimowym i w październiku.

powrót