Spotkania członków wspólnoty      modlitewnej "Gloria"


Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18 (okres zimowy), 19 ( okres letni) w kościele parafialnym Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym, ulica Kościelna 16.Przebieg spotkania:

18:00 - Spotkanie modlitewne: zaproszenie Ducha Świętego, modlitwa uwielbienia.
Ufając w słowa Pana Jezusa (Mt 18,20): "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" możemy być pewni, że Duch Święty jest obecny na naszym spotkaniu modlitewnym już od momentu naszego zgromadzenia się tutaj. Natomiast podejmowana przez nas modlitwa "przyzywania Ducha Św." ma służyć naszemu otwarciu się na obecność i działanie Ducha Św. w nas samych; ma pomóc każdemu z nas w stanięciu w wolności i otwartości, w przyjęciu postawy gotowości wielbienia Boga, słuchania i rozważania Jego Słowa. Niezależnie od tego, czy przeżywany przez nas czas, doświadczenia dzisiejszego dnia i uwarunkowania zewnętrzne "sprzyjają radosnemu wielbieniu Boga" staramy się oddać ten czas Bogu i poddać się Jego działaniu w nas i poprzez nas. W tym czasie istnieje możliwość skorzystania z posługi modlitwy wstawienniczej i sakramentu pokuty.

18:30 - spotkanie modlitewno - formacyjne z konferencją ks. Kan. Mariana Czajkowskiego.
Centralnym punktem spotkania modlitewnego jest rozważanie Słowa Bożego.
Tuż przed czytaniem Słowa Bożego zwracamy się do Boga w modlitwie: o otwarcie na Jego Słowo, o zrozumienie Go, o poruszenie serca, o przyjęcie, o siłę i odwagę odpowiedzenia na nie, o umiejętność wprowadzenia Go w czyn w naszym życiu.
Słowo Boże jest czytane zwykle dwu-, trzykrotnie przez członków wspólnoty. Pomiędzy czytaniami i po nich jest zwykle chwila ciszy na refleksję. Mimo, że Słowo Boże czytane jest kilkukrotnie wskazane jest, aby każdy z członków wspólnoty przynosił ze sobą egzemplarz Pisma Św. i "podążał" za czytanym Słowem.

21:00 - Apel Jasnogórski na zakończenie spotkania

Wspólnotowa Msza Św. odprawiana jest w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca:
   12:00 - Msza Święta z posługą grupy
   13:00 - Wspólnota Gloria prowadzi w kościele adorację Najświętszego Sakramentu.

Lider: Maria Mączka
Ksiądz opiekun: Ks. Kan. Marian Czajkowski
Diakonia muzyczna: m_paz@wp.pl

powrót