Trzeba wzbudzić w sobie świadomość decydującej roli, jaką Duch Święty spełnia w rozwoju form liturgicznych oraz w naszym zgłębianiu Boskich tajemnic.
     Benedykt XVI


Modlitwa wstawiennicza jest ważną częścią posługi Odnowy w Duchu Świętym. Grupy, które odkrywają ją jako swój charyzmat, realizują swoją misję poprzez działania skoncentrowane wokół niej - np. modlą się w szpitalach, więzieniach, za miasto. Jest ona ważną częścią życia wspólnoty, nawet zanim przyjmie formę konkretnej posługi.
W dniu 19 października 2013 roku odbyły się warsztaty, których głównym celem była nauka posługiwania modlitwą wstawienniczą. Spotkanie poprowadziły dziewczyny z Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym z Łodzi z parafii Najświętszego Imienia Jezus.       więcej. . . .


powrót