http://isok.ordoiuris.pl/mailing/request?img=pix.png&sid=9531009&a=1

Ordo Iuris

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

 

 

 

Drogi Przyjacielu,

zapewne tak jak dla mnie i większości Polaków również dla Ciebie nie do przyjęcia jest pomysł, by dzieci w przedszkolu i szkole uczono o masturbacji, „elastycznym podejściu do seksualności” czy angażowaniu się w relacje homo- i biseksualne. Niestety ideolodzy LGBT coraz mocniej naciskają na polskich samorządowców, by narzucali szkołom obowiązek prowadzenia takich zajęć.

Jak wykazaliśmy, najbardziej rażącym przykładem jest podpisana przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+, która zawiera zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według kontrowersyjnych standardów WHO. Wcześniej podobne rozwiązania przyjęto m.in. w Słupsku i Gdańsku, a aktualnie przymierzają się do nich także samorządy w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. Niestety to dopiero początek.

Samorządowa Karta Praw Rodzin

„Prawa rodziców w szkole”

Instytut Ordo Iuris z determinacją angażuje się w obronę dzieci przed deprawacją i indoktrynacją aktywistów LGBT. Nasi eksperci opracowali przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, w którym w przystępny sposób informujemy o przysługujących rodzicom prawach oraz o obowiązkach, jakie ciążą na szkole. Wyjaśniamy w nim, jak zadbać o treści prezentowane dzieciom w szkole i przedszkolu, ale przede wszystkim pokazujemy, jak należy reagować w razie naruszenia naszych rodzicielskich praw.

Przygotowaliśmy też rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, które rodzice mogą przedłożyć władzom szkoły. Po jego otrzymaniu dyrektor powinien każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w kontrowersyjnych zajęciach.

Dotychczas przygotowane przez nas oświadczenie złożyły już dziesiątki tysięcy rodziców. W jednej z pomorskich szkół podjęliśmy interwencję natychmiast po telefonie poszkodowanych rodziców, których oświadczenie zostało zbagatelizowane. Wskutek naszej reakcji szkoła potwierdziła, że rodzice mają pierwszeństwo w decydowaniu o treściach wychowawczych zajęć.

Jesteśmy gotowi podjąć podobne interwencje wszędzie tam, gdzie prawa rodziców są naruszane, a niewinność ich dzieci jest zagrożona.

Potrzebujemy systemowej ochrony dzieci

Jednak pomoc w indywidualnych sprawach to za mało. Zrobimy wszystko, by ochrona naszych dzieci i rodzin miała charakter systemowy. Dlatego zespół ekspertów Ordo Iuris opracował Samorządową Kartę Praw Rodzin, która stanowi odpowiedź na próby zawłaszczenia szkoły i samorządu przez ideologów LGBT oraz zobowiązuje władze lokalne do poszanowania konstytucyjnych praw rodziców.

Każdemu samorządowi oferujemy wsparcie w przystosowaniu Karty do potrzeb i konkretnych uwarunkowań lokalnej społeczności. Sojusznikami w tej pracy są coraz liczniejsze organizacje społeczne, które wspierają ją, stając się jej współautorami. To między innymi Centrum Życia i Rodziny, CitizenGo Polska, Fundacja Mama i Tata, Ruch 4 Marca, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku, Stowarzyszenie „Dar Życia”, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Dokument gwarantuje obronę dzieci przed deprawacją, tworzy klarowny model uzyskiwania zgód od rodziców i zakłada pełną jawność działania w placówce organizacji zewnętrznych. Przypomina konstytucyjną zasadę, że pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice, a zadaniem szkoły jest wspomaganie ich w tej roli.

W świetle obowiązujących przepisów mamy konkretne narzędzia pozwalające egzekwować nasze prawa – ale w praktyce bardzo często są one ignorowane. Karta zobowiązuje samorządy, by informowały rodziców o przysługujących im uprawnieniach.

 

Po przyjęciu Karty samorząd nie będzie finansował z kieszeni podatników projektów uderzających w rodzinę i małżeństwo, w tym działań politycznego ruchu LGBT. Dokument gwarantuje też rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki.

Ważne, by jak najwięcej samorządów pilnie podpisało Samorządową Kartę Praw Rodzin.

W tym celu razem z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw rodziców przygotowaliśmy specjalną petycję „Stawiam na jedną kartę!”. Nasze podpisy złożone pod petycją trafią do blisko trzech tysięcy prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także do starostów i marszałków województw.

Pakiet rozwiązań dla rodziców w jednym miejscu

Zarówno Samorządowa Karta Praw Rodzin, jak i przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, stanowiące odpowiedź na próby zawłaszczenia szkół przez seksedukatorów i ideologów LGBT, są teraz dostępne w jednym miejscu.

Poznaj Pakiet Rodzicielski - Podpisz Petycję

Możemy powstrzymać napór ideologów LGBT na polskie szkoły. Dlatego ważne, żeby jak najszerzej rozpowszechnić przewodnik o prawach rodziców i oświadczenie rodzicielskie. Potrzebne jest też jak najszersze poparcie projektu Samorządowej Karty Praw Rodziny, który zagwarantuje, że władze samorządowe zamiast siać ideologię będą przestrzegały prawa.

Z pozdrowieniami

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Reagujemy na zgłoszenia o przypadkach naruszeń praw rodziców i dzieci w polskich szkołach. Prosimy o powiadomienie nas o takich sytuacjach, interwencję podejmiemy natychmiast.

Na zaproszenie rodziców prowadzimy w Warszawie i innych miastach Polski szkolenia z zakresu praw rodziców oraz z prawa oświatowego. Wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@ordoiuris.pl.

Chcemy, aby nasz przewodnik „Prawa rodziców w szkole” oraz Samorządowa Karta Praw Rodzin trafiły do jak największej liczby rodziców, organizacji społecznych oraz samorządów. Kampania informacyjna, organizacja spotkań z rodzicami i samorządami, to poważne koszty. Wierzę, że dzięki naszym Darczyńcom, uda nam się to zrobić.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

 


 

FacebookTwitter

 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl