Prace remontowe w 2008 roku.

 
Prace remontowe w roku 2008 przy Kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zostały wykonane dzięki pomocy finansowej MSWiA – Fundusz Kościelny oraz Wojewódzkiemu Świętokrzyskiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach.
Za tę pomoc parafia, wyżej wymienionym instytucjom wyraża swoją wdzięczność.

 

Powyższe prace wykonane były wg projektu p. Piotra Andrzejewskiego, zatwierdzonego przez WŚKZ w Kielcach.

Wykonawcą była Firma Blacharsko - Dekarska Stępień Sławomir

Kierownikiem robót był p. Jacek Brzozowski

Inspektorem nadzoru p. Bogdan Met oraz p. Zbigniew Ścisłowicz

 

Obecnie parafia przystąpiła do aktualizacji kosztorysów, wykonania specyfikacji oraz wyłonienia wykonawcy prac remontowych Kościoła, a mianowicie – wymiana poszycia dachu, wykonanie elewacji i odwodnienie Kościoła - na podstawie złożonych ofert.

 

                    

Inspektor nadzoru inwestorskiego Bogdan Met podpisuje protokół          Sprawdzenie ustawienia rusztowań przez inspektorów

              

Montaż konstrukcji drewnianej wieży                                                       Prace blacharskie na konstrukcji drewnianej wieży

 

               

Posadowienie konstrukcji drewnianej wieży                                           Połączenie blachy tytanowo-cynkowej przez lutowanie