Proboszcz
Ks. Marian Czajkowski
Wikariusz
Ks. Andrzej Czajkowski
       
Zakrystianka
P. Iwona Półtorak
Absolwentka Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej
Zatrudniona : od 1.VII 2012 r.
  
  
Organista
P. Marta Kwiatkowska
Absolwentka Diecezjalnego Studium
Organistowskiego w Radomiu
oraz Wyższej Szkoły Muzycznej
im. J. Kochanowskiego w Kielcach
Pracowała : parafia Gadka, G±sawy.
Zatrudniona : od 1 IX 2012 r.

Katecheta
P. Marta Kwiatkowska
Absolwentka Diecezjalnego Studium Katechetycznego w Radomiu oraz
Papieskiego Wydziału "Bobolanum"
w Warszawie
Zatrudniona od 1.IX.2007 r.