Biuletyn RR 133

Kółko
Żywego
Różańca

Świerczek 

1. Krystyna Walkiewicz
2. Lidia Bodo
3. Alina Sieczka
4. Lucyna Skorek
5. Aleksandra Niziołek
6. Barbara Szymczyk
7. Beata Piętak
8. Jadwiga Sykulska
9. Magdalena Stefańska
10. Bożena Ługowska
11. Krystyna Gawlikowska
12. Ewa Woźniak
13. Ewa Chyb
14. Wiesława Kwiatkowska
15. Leokadia Majewska
16. Zuzanna Karpeta
17. Wiesława Niciejewska
18. Janina Ołownia
19. Bogusława Szykulska
20. Elżbieta Piętak

Kółko
Żywego
Różańca

Grzybowa Góra 

1. Aleksandra Gładyś
2. Krystyna Kawalec
3. Irena Piętak
4. Agnieszka Płusa
5. Zdzisłąwa Dulębska
6. Halina Płusa
7. Jadwiga Jaworska
8. Natalia Płusa
9. Janina Baran
10. Teresa Błach
11. Helena Seweryn
12. Pelagia Gładyś
13. Zofia Łyżwa
14. Maria Piętak
15. Teresa Janiec - zelator
16. Zofia Kuźdub
17. Helena Rybak
18. Krystyna Gładyś
19. Wiesława Drabik
20. Krystyna Piętak  

Kółko
Żywego
Różańca

Skarżysko Kościelne 

1. Michalina Matejszczak
2. Janina Płusa
3. Stanisława Gruszka
4. Maria Komorek
5. Marta Kowalik
6. Danuta Skorek
7. Zofia Sieczka
8. Natalia Składanowska
9. Alicja Markiewicz
10. Wanda Sułek - zelatorka
11. Stanisława Jabłońska
12. Maria Krakowiak
13. Natalia Kocia
14. Stanisława Zapalska
15. Alfreda Tarabasz
16. Lucyna Zajączkowska
17. Teresa Staniszewska
18. Alina Niedzielska
19. Halina Łopot
20. Danuta Wojtan  

Kółko
Żywego
Różańca

Róża męska 

1. Sławomir Gładyś - zelator
2. Bogumił Górlicki
3. Eugeniusz Chatys
4. Szczepan Bilski
5. Piotr Sieczka
6. Paweł Wiatr
7. Henryk Seklecki
8. Janusz Paź
9. Mirosław Łakomiec
10. Andrzej Kwiatkowski
11. Jacek Niziołek
12. Marcin Kocia
13. Zdzisław Woźniak
14. Sławomir Paszkowski
15. Ireneusz Zawisza
16. Andrzej Ambroziak
17. Wacław Ciuk
18. Krzysztof Piętak
19. Marian Paź
20. Marek Olbryś  
     

Objawienia
gietrzwałdzkie

Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce
dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes
i  trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.
Głównymi wizjonerkami były:
trzynastoletnia Justyna Szafryńska
i  dwunastoletnia Barbara Samulowska.
Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin.
Matka Boża przemówiła do nich po polsku,
co miało szczególne znaczenie na terenach
zaboru pruskiego, które były poddawane
w tamtym czasie intensywnej germanizacji.

Matka Boża objawiła się pierwszy raz Justynie,
kiedy powracała z matką z egzaminu przed
przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej.
Następnego dnia "Jasną Panią" w postaci
siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród
Aniołów nad klonem przed kościołem
w  czasie odmawiania różańca,
zobaczyła też Barbara Samulowska.

Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś?
Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna
Maryja Niepokalanie Poczęta!"
Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża?
Padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście
codziennie odmawiali różaniec!".
Dalej między wieloma pytaniami
o  zdrowie i zbawienie różnych osób,
dzieci przedłożyły i takie:
"Czy Kościół w Królestwie Polskim
będzie oswobodzony?"
"Czy osierocone parafie na południowej
Warmii wkrótce otrzymają kapłanów?"
W odpowiedzi usłyszały: "Tak, jeśli ludzie
gorliwie będą się modlić, wówczas
Kościół nie będzie prześladowany,
a osierocone parafie otrzymają kapłanów !"


Sanktuarium
gietrzwałdzkie

 
 

Część pierwsza: tajemnice radosne (poniedziałki i soboty) 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Nawiedzenie świętej Elżbiety Narodzenie Jezusa Ofiarowanie Jezusa w świątyni Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga: tajemnice światła (czwartki) 

Chrzest Jezusa w Jordanie Cud Jezusa w Kanie Galilejskiej Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Przemienienie Pańskie na górze Tabor Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia: tajemnice bolesne (wtorki i piątki) 

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Biczowanie Jezusa Cierniem ukoronowanie Jezusa Dźwiganie krzyża na Kalwarię Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta: tajemnice chwalebne (środy i niedziele) 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Wniebowstąpienie Chrystusa Zesłanie Ducha Świętego Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi