W dniu 31. października, w wigilię Święta Wszystkich Świętych, Rycerze Kolumba wraz z wiernymi zorganizowali
Marsz Wszystkich Świętych.
Po krótkiej modlitwie w kościele i poświęceniu lampionów i zniczy przeszliśmy na cmentarz parafialny odśpiewując pod przewodnictwem Arka Piętaka litanię do wszystkich świętych.
Następnie na cmentarzu parafialnym przeprowadziliśmy drogę krzyżową poprowadzoną przez Brata Marcina Piętaka.
Na zakończenie pod krzyżem odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.
Na pewno powtórzymy to za rok.
Wiwat Jezus - Wielki Rycerz Zbyszek Ścisłowicz