W dniu 18 sierpnia obchodziliśmy 50-tą rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego naszego Brata w Rycerstwie - Teodozjusza Tarabasza i Jego małżonki Marianny.
Uroczystość rozpoczęła msza święta za dostojnych Jubilatów.
W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie i przyrzekli w obecności wiernych trwać w miłości na następne lata.
Następnie były życzenia od księdza proboszcza , Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków naszej parafii oraz od Rycerzy Kolumba.

Wiwat Jezus - lektor Zbyszek Ścisłowicz.