Dnia 28 września br. Brat Zbigniew Ścisłowicz dostąpił zaszczytu nadania Stopnia Patriotycznego Rycerzy Kolumba w Polsce.
Od ej pory należy do Niego zwracać się - Pan Rycerz .
Uroczystość miała miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie i była poprzedzona Mszą Św. w Bazylice Jasnogórskiej.
Rycerzami w naszej Radzie są następujący Panowie:
Marian Matynia, Marcin Piętak, Ksiądz Marian Czajkowski, Paweł Gruszczyński, Sławek Gładyś, Lech Midura.

Wiwat Jezus - lektor Zbyszek Ścisłowicz.