Dnia 23 czerwca 2019 roku przed sumą miało miejsce "wprowadzenie na urząd" Rycerzy Kolumba Rady nr 15281 ze Skarżyska Kościelnego.
Wprowadzenia dokonał nasz Delegat Rejonowy, Zacny Brat Tadeusz Barański.
Nowym Wielkim Rycerzem naszej Rady został Brat Paweł Gruszczyński.

Wiwat Jezus - Lektor Zbyszek Ścisowicz