W dniu 21 czerwca 2020 roku na sumie odbyła się instalacja oficerów naszej Rady Rycerzy Kolumba na nowy rok bratni.
Zmianie uległ jedynie Wielki Rycerz, którym został Brat Sławek Gładyś.
Uroczystego wprowadzenia dokonał Brat Tadeusz Barański-nasz Delegat Rejonowy Rejonu 27.
Mieliśmy też zaszczyt wziąć udział w chrzcie Zosi - córki naszego Kanclerza, Brata Wojtka Sekleckiego i żony Asi.
Życzymy nowej Radzie sukcesów na polu wiary i pracy dla bliźnich kierując się zasadami miłosierdzia,jedności, braterstwa i patriotyzmu.

Wiwat Jezus - lektor Zbyszek Ścisłowicz.