W dniu 13 lutego w Radomiu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie kapelanem jest ksiądz Wiesław Lenartowicz, miał miejsce Dzień Formacji Rycerzy Kolumba.
Motywem przewodnim był Dekalog w nauczaniu św. Jana Pawła II.
W programie Dni Formacji znalazło się również:
Pouczenie o Wierze oraz Pouczenie o Braterstwie.
Z naszej Rady udział wziął Brat Zbigniew Ścisłowicz oraz nasz Delegat Rejonowy - Brat Tadeusz Barański.

Przebieg Dnia Formacji przebiegał wg następującego harmonogramu:
     Różaniec i Msza św.
     Przywitanie i rozdanie nagród i wyróżnień
     Pouczenie o Wierze
     Nauczanie św. Jana Pawła II - DEKALOG
     Pouczenie o Braterstwie
     Zakończenie

Wiwat Jezus. Lektor - Zbyszek Ścisłowicz.