Każdego 22-go dnia miesiąca przed pierwszą mszą świętą Rycerze Kolumba z naszej rady odmawiają różaniec w intencji rodzin.
Dniem modlitewnego wspominania wcześniej jako błogosławionego, a od 2014 roku jako świętego Jana Pawła II jest 22 październik – dzień inauguracji Jego pontyfikatu.

Wiwat Jezus - lektor Zbyszek Ścisłowicz

Święty Janie Pawle Drugi,
W czasie nabożeństwa, gdy na ołtarze byłeś wynoszony
Patronem dnia 22 października zostałeś ogłoszony.
Dnia tego wspominać mamy
Dokonania życia Twego – papieżu nasz ukochany
Podstawy katolicyzmu – przykazania miłości,
Oraz pokory i wielkiej dla ludzi życzliwości
Nie tylko podczas katechizacji nauczałeś,
Ale postępowaniem swoim wartości te upowszechniałeś.
Z wielką pasją praw wiary nauczałeś tak, że szacunek innowierców i niewierzących zyskałeś.
Zawierzając losy życia swego Maryi – Matce Boga
Wskazałeś, że za Jej wstawiennictwem wiedzie do nieba droga.
Niech wspominanie dokonań życia Twojego,
Przybliża nas do życia świętego.