W czerwcu 1972 roku odbyła się w naszej parafii peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Była to wyjątkowa uroczystość.
Jeźdźcy na koniach, mężczyźni na motocyklach marki WSK oraz na popularnych komarkach.
Całe ulice przyozdobione kolorowymi wstążkami, pełno ludzi wokół obrazu, radość wielka. Takie historie dzisiaj chyba już się nie powtórzą.
Zdjęcia zostały przekazane przez starszych parafian. Całością wystawy zajął się brat Marcin Piętak, który spędził sam w kościele cały
wieczór i mozolnie upinał zdjęcia. Sztalugi przywiózł brat Arek Janowski, który także zajął się zrobieniem kopii w drukarni.
Dzięki Wam bracia za chwilę wspomnień.

Lektor – Zbyszek Ścisłowicz.