Nawiedzenie obrazu NMP z Guadalupe

MATKA CYWILIZACJI MIŁOŚCI

CarlA. Anderson, Najwyższy Rycerz.

Od prawie 500 lat, miliony ludzi przejętych słowami Matki Bożej skierowanymi do Juana Diego "Czyż nie jestem Twoją Matką?" ma szczególne nabożeństwo Naszej Pani z Guadelupe.
Od jej pierwszego objawienia się na Tepeyac w 1531 roku, okazuje ona ludzkości czułą macierzyńską troskę i do dziś stanowi to ważną część jej przesłania.
Gdy zbliżamy się do Naszej Pani z Guadelupe, do matki każdego z nas, to znaczy, że jesteśmy wszyscy jedną rodziną, bez względu na pochodzenie z różnych krajów i różnych kultur.
Błogosławiony Jan Paweł II nawiązywał do tego faktu pisząc Ecclesia in America:
"Ukazanie się Maryi Indianinowi Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac w 1531 roku wywarło decydujący wpływ na ewangelizację. Sięga on daleko poza granice Meksyku, rozciągając się na cały kontynent. A Ameryka, która przez wieki i nadal jest tyglem ludów w metyskich rysach twarzy Matki Bożej, Dziewicy z Tepeyac, dojrzała przykład ewangelizacji sięgającej samych korzeni kultury".
Dlatego nie tylko w centrum i na południu, lecz także na północy kontynentu Dziewica z Guadelupe jest czczona jako Królowa całej Ameryki.
Błogosławiony Papież napisał również że, "odnowa Kościoła nie będzie możliwa bez czynnej obecności świeckich. Dlatego na nich właśnie w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Kościoła".
Tak więc musimy sobie zadać pytanie, jakie znaczenie ma dziś objawienie Matki Bożej z Guadelupe? Czy Ona nadal odgrywa tę samą rolę w naszych krajach, którą odgrywała przez prawie 500 lat? Jak odpowiemy na wielkie przykazanie Boże - by miłować bliźniego jak siebie samego? Jest to prawdziwe przesłanie macierzyńskiej troski o nas Matki Bożej z Guadelupe - że każda osoba ludzka jest członkiem naszej rodziny. Jak to powiedział papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est (Bóg jest Miłością). "W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne".(25)

Mając w pamięci tę prawdę, Rycerze Kolumba rozpoczęli pielgrzymkę razem z Naszą Panią z Guadelupe, niosąc jej wizerunek od rady do rady, od parafii do parafii, by szerzyć jej przesłanie i jej miłość. Przez ten Program Modlitw Maryjnych, mamy możliwość zgromadzić się razem jako rodzina przy matce ludzkości i ofiarować nasze modlitwy w różnych intencjach. Wiem, że będzie to czas łaski dla wszystkich członków i ich rodzin, i modlę się, by Matka Boża z Guadelupe sprawiła, że staniemy się sobie jeszcze bliżsi, jako Zakon, jako Kościół, jako społeczność i jako świat, który potrzebuje jej przesłania pokoju i jedności.

Więcej: http://www.rycerzekolumba.com/kofc_aktualnosci_20111008.php