AD 2012

VII Pielgrzymka Rycerzy Kolumba
na Św. Krzyż

23. czerwca 2012