Protok z drugiego zebrania Zespou Synodalnego w parafii

pw. Trjcy witej w Skarysku Kocielnym z dnia 19.12. 2008 r.

1.      Przewodniczy zebraniu ks. Proboszcz Marian Czajkowski.

2.      W spotkaniu wzio udzia 6 uczestnikw:

 

      Ks. Andrzej Czajkowski

      s. Agnieszka Adamczewska

      p. Marta Kwiatkowska

       p. Urszula Kwiatkowska

      p. Andrzej Kwiatkowski

      p. Marianna Tarabasz

      p. Anna Kaleta

      p. Halina Sieczka

P. Kazimierz Piotrowski.

3. Na spotkaniu Ks. Proboszcz przedstawi nadesan przez Komisj ds. Duszpasterstwa
Ma
estw i Rodzin.

Kady uczestnik spotkania otrzyma ankiet do domu, aby przemyla zawarte w niej problemy wspczesnej rodziny i zapisa je w punktach wyznaczonych

w ankiecie.

Podczas nastpnego spotkania przemylenia te omwimy, zbierzemy w cao i sekretarz zapisze w protokole.


powrt