Protok z pierwszego zebrania Zespou Synodalnego

w parafii pw. Trjcy witej w Skarysku Kocielnym z dnia 6. 11. 2008 r.

  1. Przewodniczy zebraniu ks. Proboszcz Marian Czajkowski.

  2. W spotkaniu wzio udzia 6 uczestnikw:


3. Na spotkaniu ustalono skad Zespou Synodalnego.

Przewodniczcy ks. Proboszcz Marian Czajkowski;

Ks. Andrzej Czajkowski (wikariusz)

s. Agnieszka Adamczewska (siostra zakonna, katechetka)

p. Marta Kwiatkowska (katechetka)

p. Urszula Kwiatkowska (przedstawicielka rodzin)

p. Andrzej Kwiatkowski (przedstawiciel rodzin)

p. Anna Kaleta (modzie)

p. Kazimierz Piotrowski (kult Boego Miosierdzia)

p. Teresa Tarabasz (Apostolat Maryjny)

p. Halina Sieczka (Rada Parafialna)

p. Jadwiga Zalewska (Kka ywego Raca)

p. Edyta Wito (przedstawicielka rodzin)

p. Tomasz Wito (przedstawiciel rodzin)

4. Na spotkaniu podano informacje oglne na temat pracy Zespou.

Zesp ma si spotyka zgodnie z wytycznymi raz w miesicu.


powrt