ZADANIA DO WYKONANIA W ZWIĄZKU

Z II  SYNODEM DIECEZJI RADOMSKIEJ

1.  W parafii powołać zespół synodalny, w skład którego powinni wchodzić:

-          Ksiądz proboszcz jako przewodniczący zespołu synodalnego lub wyznaczony ksiądz
wikariusz,

-          Wikariusze,

-          Przedstawiciele zakonów,

-          Katecheci,

-          Przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń katolickich,
Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej,

-          Przedstawiciele Rady parafialnej i duszpasterskiej,

-          Inne osoby z wyboru proboszcza.

2.  Przewodniczący Zespołu Synodalnego przekazuje do Sekretariatu Synodu informację

o powstaniu Zespołu Synodalnego wraz z listą jego członków (jednak nic więcej niż 25 osób).

3.  Zespół Synodalny spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. Należy założyć segregator

i dokumentować sprawozdania ze spotkania Synodu. W załączniku zostały podane wskazówki,
co powinien zawierać protokół zespołu synodalnego.

4.  Zespoły Synodalne zapoznają się podczas zebrań z materiałami otrzymanymi z Sekretariatu
Synodu i po dyskusji dokonaj ą konfrontacji wskazanych zagadnień ze stanem życia religijnego
własnego środowiska oraz zaproponują odpowiednie, praktyczne inicjatywy zmierzające

do poprawy sytuacji duszpasterskiej.

5.       W dekanatach należy powołać dekanalnych relatorów, którzy będą koordynować pracę
zespołów synodalnych w dekanacie a sprawozdania przekazywać do sekretariatu Synodu.

6.       Z uwagi na wspólnotowy charakter Synodu należy wybrać 3-5 osobowe delegacje osób
świeckich do reprezentowania parafii na inauguracji Synodu 8 listopada 2008 r. godz. 15"°.

Recepcja będzie czynna przy wejściu do katedry od godz. 14"°-15°°.

7.  Przedstawiciele z grup parafialnych mogą uczestniczyć w procesji / darami.

8.  Informacje o Synodzie należy przekazać wiernym, a plakat umieścić w gablocie
przykościelnej.

9.  W parafiach kontynuujemy modlitwę w intencji Synodu. W związku z inauguracją Synodu,
zapowiedziany jest list pasterski J. E. Ks. Biskupa Zygmunta Zimowskiego, który będzie
odczytany w październiku we wszystkich kościołach naszej diecezji.

10. Hymn Synodu należy wprowadzić do śpiewów liturgicznych.


powrót