Oto jest dzień, który dał nam Pan!

26 maja był dla 17 dzieci i ich rodzin jednym z najradośniejszych dni 2019 roku - w naszej parafii - Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym odbyła się uroczystość I Komunii Świętej.
Dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej i cieszyły się, że przyjmują Jezusa ukrytego pod postacią białej hostii.
Trzecioklasiści przez cały rok, podczas katechezy szkolnej z wielkim zainteresowaniem i pilnością starali się poznawać i zgłębiać prawdy wiary dotyczące Eucharystii. Przygotowanie odbywało się również poza zajęciami szkolnymi - w kościele.
Dzień przed Pierwszą Komunią Świętą odbyła się spowiedź dla dzieci i ich rodzin. Wtedy po raz pierwszy w akcie sakramentalnym dzieci doświadczyły Bożego Miłosierdzia i przebaczenia.
Komunii Świętej udzielił ks. Proboszcz - Marian Czajkowski, który w podsumowaniu uroczystości wyraził wielką radość, że dzieci przyjęły dziś Jezusa do swoich serc.
Po zakończonej uroczystości dzieci otrzymały bochenek chleba, który zabrały do swoich rodzin by przypominał im o tym, że mają być dobrzy jak chleb i pamiętały o tym szczególnym dniu.

Małgorzata Paź