Opłatek grup parafialnych

5 stycznia o godz. 17 grupy parafialne uczestniczyły we Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji.
Po Mszy Świętej wszyscy spotkali się jak co roku na salce parafialnej.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa i modlitwie odmówionej przez ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego obecni łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy śpiewie kolęd i pastorałek.