Poświęcenie pomnika

12 września o godzinie 15 na cmentarzu grzebalnym w Skarżysku Kościelnym pod przewodnictwem Ks. Adama Skalskiego - proboszcza parafii Skarżysko Książęce odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika ku czci nieznanych żołnierzy którzy zginęli 8 września 1939 r. w Skarżysku Książęcym.
Uroczystość przygotował pan doktor Kłos z ks. Adamem Skalskim.
Udział wzięli przedstawiciele Skarżyska Książęcego i Skarżyska Kościelnego.
Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie szkoły Skarżyska Książęcego wraz ze swoim opiekunem.
Wyrażamy wdzięczność panu doktorowi Kłosowi za trud odnowy pomnika i za zorganizowanie uroczystości.
Szkole Skarżyska Książęcego na ręce pana dyrektora za obecność Pocztu Sztandarowego i oprawę muzyczną.
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i wspólną modlitwę.