AD 2011

Nawiedzenie kopii obrazu NMP z Guadalupe - 29. października do 5. listopada 2011 r.
Program   Historia obrazu    Powitanie


   Nadanie insygniów oficerom Rady Rycerzy Kolumba w Skarżysku Kościelnym: 14.VIII.2011.

Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba w dniu 12. kwietnia 2011 roku ukonstytuowała
Radę Rycerzy Kolumba im. Przenajświętszej Trójcy
o numerze 15281 w Skarżysku Kościelnym.

Certyfikat