Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Gloria"

GLORIA SPOTKANIA ADORACJA 30-LECIE WARSZTATY MODLITWY WARSZTATY MUZYCZNEWspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Gloria" zawiązała się w grudniu 2011 roku po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) przeprowadzonych na prośbę Ks. Proboszcza Mariana Czajkowskiego przez  Wspólnotę "Dobrego Łotra"  z Radomia.

W tej chwili "Gloria" liczy około 40 osób a jej liderką jest Maria Mączka.Na spotkaniach adorujemy Najświętszy Sakrament, modlimy się, uczymy się rozważać Słowa Pisma Świętego, słuchamy nauk Ks. Mariana oraz dużo śpiewamy.Do Wspólnoty może więc należeć każdy kto ma pragnienie Pana Boga uwielbiać, dziękować Mu i prosić o Jego błogosławieństwo i wszelkie łaski dla siebie i innych, ponieważ On jest "Źródłem Życia":
"W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony." J 7 (37-39)

<

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Gloria" ma spotkania:
w każdy wtorek po ostatniej mszy świętej w tym dniu:
w okresie letnim około godz. 19.00,
w okresie zimowym około godz. 18.00.
Chętne osoby serdecznie zapraszamy !
Odnowa w Duchu Świętym w Diecezji radomskiej    i w Polsce